Curve Light

De successen van een intelligente betalingsregeling

In ons vorige blog over intelligente betalingsregelingen vertelden we onder andere over hoe intelligente betalingsregelingen de debiteurenafdeling van een organisatie kunnen ontlasten. In deze blog gaan we daar dieper op in en zetten we de voordelen en successen van een intelligente betalingsregeling uiteen voor zowel een organisatie als haar klanten.

De verouderde standaard betalingsregeling

Om een goed beeld te kunnen schetsen van intelligente betalingsregelingen is het belangrijk om eerst in kaart te brengen wat de gevolgen voor een organisatie en haar klanten zijn als het proces voor betalingsregelingen niet goed is ingericht.

Als een organisatie al betalingsregelingen treft met hun klanten, dan wordt dit veelal aan de hand van een gestandaardiseerd proces gedaan. De strikte regels die vanuit de organisatie aan dit proces zijn gekoppeld, bieden nagenoeg geen ruimte voor de persoonlijke Γ©n financiΓ«le situatie van de klant. Denk hierbij aan een vast aantal termijnen, een vast termijnbedrag en geen proactieve opvolging of bedankje voor een betaling. Hierdoor wordt een groot deel van de betalingsregelingen niet afgerond, met als gevolg een groter deel oninbare schulden voor de organisatie. Maar misschien nog wel belangrijker, een extra schuld voor de klant.

Een rekenvoorbeeld

In een jaar zijn 1.000 standaard betalingsregelingen getroffen met klanten die een factuur van € 500 open hadden staan. Een totaalbedrag van € 500.000. Voor deze betalingsregelingen geldt: de factuur moet in vijf gelijke deelbetalingen worden afgelost. Bij dit rekenvoorbeeld zijn we ervan uitgegaan dat 85 procent van de klanten de deelbetalingen betaalt. In de eerste termijn worden dus 850 deelbetalingen geΓ―ncasseerd. Van de overgebleven 850 klanten betaalt weer 85 procent de volgende deelbetaling, enzovoorts, enzovoorts. Wanneer je dit doorberekent, wordt er slechts: € 315.234 van de € 500.000 geΓ―ncasseerd. Een incassoresultaat van 65 procent.

Trulli

Intelligente betalingsregeling

Intelligente betalingsregelingen stellen een organisatie in staat om klanten die niet kunnen betalen beter te bedienen. Zo kan een organisatie klanten met een betaalachterstand de mogelijkheid geven om zelf de best passende betalingsregeling te kiezen. EΓ©n die past bij de huidige persoonlijke Γ©n financiΓ«le situatie. De gekozen regeling wordt vervolgens volledig automatisch geregistreerd en opgevolgd met behulp van intelligente interventies. Dit zorgt voor een grotere kans dat de betalingsregeling succesvol wordt afgerond.

Voordelen voor de klant

Het succes voor de klant hangt nauw samen met de financiΓ«le draagkracht van de klant. Intelligente betalingsregelingen dragen hier dan ook direct aan bij. Hieronder enkele successen die de klant kan ervaren bij het afsluiten en afronden van een intelligente betalingsregeling.

 • Gevoel van begrip

  Door intelligente betalingsregelingen proactief te laten meedenken met de klant ontstaat er een gevoel van begrip voor de situatie. Dit gevoel zorgt voor meer vertrouwen in de organisatie.
 • Gepaste hulp in een persoonlijk en financieel moeilijke tijd

  Een betalingsregeling wordt nooit zonder reden aangevraagd. De klant zit, al dan niet tijdelijk, in een benarde situatie. De klant kiest zelf de best passende oplossing die naadloos aansluit op diens huidige situatie.
 • Proactief

  Intelligente betalingsregelingen zorgen ervoor dat de klant proactief op de hoogte wordt gehouden over de status van de betalingsregeling en aankomende deelbetalingen. Hiermee – en ook met vriendelijke bedankberichten – blijft de klant gemotiveerd en betrokken.
 • Minder schuld(en)

  Doordat de regeling niet uitvalt, is de klant in staat om zijn schulden netjes af te lossen. Dit voorkomt stapelende schulden.

Succes voor de organisatie

Naast de voordelen voor de klant zijn er natuurlijk ook successen voor de organisatie.

 • Hoger inningspercentage

  Door gebruik te maken van de meest vooruitstrevende technieken en deze te koppelen aan de nieuwste betaalmethoden wordt het aantal geΓ―nde termijnen gemaximaliseerd.
 • Hoger resultaat

  Door gebruik te maken van bijvoorbeeld de Regelingenbot worden betalingsregelingen tot wel 20 procent vaker afgerond. Een direct gevolg hiervan is hoger resultaat.
 • Hogere retentie

  Door de hogere klanttevredenheid neemt ook de verbondenheid toe die de klant voelt met de organisatie. Hierdoor zal deze eerder geneigd zijn het contract of de dienstverlening te verlengen en langer klant blijven.
 • Medewerkers in hun kracht zetten

  Door het proces te automatiseren waar het kan, kunnen medewerkers op een andere manier worden ingezet. In plaats van primair bezig te zijn met het afhandelen van herhalende administratieve handelingen, kunnen zij bijvoorbeeld geplaatst worden op een plek waar zij met hun kennis en vaardigheden meer waarde kunnen toevoegen aan de organisatie.

Zelf de successen van een intelligente betalingsregelingen ervaren?

Vraag geheel vrijblijvend meer informatie aan over de mogelijkheden. Of maak een afspraak met één van de business developers.
Kies hier op welke manier jij meer informatie wilt ontvangen.