Curve Light

Hoe Mail to Pay omgaat met het coronavirus

Aan klanten, leveranciers en andere relaties van Mail to Pay inzake het coronavirus.

Van: directie Mail to Pay
Inzake: beleid coronavirus
Plaats: Alblasserdam
Datum: 12-03-2020

Beste Mail to Pay-relatie,

Met dit memo wil Mail to Pay ingaan op de huidige situatie rondom het coronavirus. Vooruitlopend op de zaken die worden geregeld op landelijke schaal, wil de leiding van Mail to Pay het belang van collega’s, klanten, leveranciers en relaties waarborgen met een sterk en eenduidig beleid.

Dit betekent dat tot nader order:

  • Mail to Pay-collega’s geen fysieke afspraken meer hebben met externen. Alle afspraken vinden plaats per telefoon, chat of video, of worden verplaatst tot de coronasituatie is verbeterd. Dit geldt voor alle afspraken met Mail to Pay-medewerkers, zoals gesprekken met leveranciers, instanties, salespresentaties, evaluaties, trainingen, consultancy-afspraken, enzovoorts.
  • Mail to Pay-collega’s allemaal thuis werken. Zij zijn bereikbaar via mail, chat, mobiele telefoon en videoconference op de contactgegevens die de relaties al van Mail to Pay hebben.

Mail to Pay heeft de juiste tools beschikbaar om de bereikbaarheid en service die klanten en relaties van ons gewend zijn, te waarborgen.

Heftige maatregelen om drie redenen

Mail to Pay beseft dat deze maatregelen heftig zijn. En dat ze verder gaan dan de huidige voorschriften van de instanties. Toch denkt Mail to Pay er goed aan te doen deze maatregelen nu te nemen, en wel om de volgende drie redenen:

  • Het welzijn van Mail to Pay-collega's en familieleden.
  • Het welzijn van Mail to Pay-klanten, -leveranciers en andere relaties.
  • Waarborging van de continuïteit van de bedrijfsvoering.

Bovenstaande lukt alleen als Mail to Pay-collega’s gezond zijn en zij zich geen zorgen hoeven te maken over onduidelijkheid in het beleid rondom de bestrijding van het coronavirus.

Unieke situatie vraagt proactieve reactie

De coronacrisis lijkt een unieke situatie en vraagt een unieke proactieve reactie, grote flexibiliteit en sterke samenwerking. De business van Mail to Pay is gelukkig voor een groot deel online, en het werk kan op afstand worden gedaan. Dat maakt de situatie voor Mail to Pay gemakkelijker dan bij veel andere bedrijven. Samen met haar relaties wil Mail to Pay er alles aan doen om de coronacrisis op een verantwoordelijke manier het hoofd te bieden. Neem voor vragen over dit beleid contact op met Mail to Pay, dan kan het nader worden toegelicht door een Mail to Pay-collega.

Met vriendelijke groeten namens het hele Mail to Pay-team,

Rody Heijstek
CEO