Curve Light

Intelligente betalingsregelingen

minder arbeidsintensief én meer resultaat

Betalingsregelingen bestaan al sinds jaar en dag en spelen ook in de hedendaagse betaalwereld een prominente rol. De regelingen zijn voor organisaties en haar klanten een middel om een openstaande factuur alsnog betaald te krijgen. Of het nu gaat over het gespreid betalen van een openstaande factuur of het terugbetalen van een belastingschuld, de betalingsregeling is een hot topic!

De betalingsregeling dient niet alleen als middel voor het incasseren dan wel betalen van de factuur, het kan mensen ook helpen bij het aflossen of oplossen van een problematische schuld. Door de betalingsregeling volledig af te stemmen op de financiële situatie van de schuldenaar ontstaat er een werkbare en bovenal leefbare situatie voor deze persoon.

Een mooi voorbeeld van het toepassen van betalingsregelingen waar de mens achter de schuld centraal staat, zie je terug in een initiatief als de Nederlandse Schuldhulproute (NSR). De NSR werkt nauw samen met verschillende organisaties en zorgt ervoor dat betalingsregelingen mogelijk worden gemaakt.

Administratieve lasten

Wanneer de betalingsregeling is getroffen, volgt het arbeidsintensieve traject van het registreren, monitoren, opvolgen en verwerken van de regelingen. Alle gemaakte afspraken moeten worden geregistreerd in het systeem zodat er te allen tijde op kan worden teruggegrepen. Het invoeren van deze afspraken is doorgaans handwerk en zorgt voor toenemende werkdruk op de debiteurenafdeling.

Arbeidsintensief

Het meest arbeidsintensieve proces van de betalingsregeling is misschien wel het monitoren en opvolgen van de regeling. Met het opzetten van een betalingsregeling is de openstaande factuur immers opgesplitst in meerdere, behapbare delen voor de klant. Dit betekent dat een organisatie in plaats van één openstaande factuur nu meerdere deelvorderingen moet gaan incasseren. Hierdoor neemt de druk op de debiteurenafdeling alsmaar verder toe.

Daarnaast kan het voorkomen dat de klant een termijn niet (tijdig) kan betalen. Een situatie die direct voor extra werk op de afdeling zorgt. En bovenal de medewerkers in een lastig parket kan brengen. Bij hen wordt immers de beslissing neergelegd hoe nu verder te gaan. Bieden zij de klant een nieuwe regeling of wordt de betalingsregeling stopgezet en wordt het incassotraject hervat? Al met al een arbeidsintensief traject dat naast fysieke werkdruk ook veel vraagt van het mentale aspect van zowel de werknemer als de klant.

Innovatieve betalingsregelingen

Het arbeidsintensieve karakter van de betalingsregeling zorgt ervoor dat organisaties minder snel overgaan tot het aanbieden van deze regelingen en dat is zonde! Er zijn namelijk innovatieve oplossingen om deze complexe oplossing te automatiseren zonder het menselijke aspect te verliezen.

Selfservice en adequate opvolging

Met de hedendaagse technologie gaat het aanbieden van betalingsregelingen beter, sneller en klantvriendelijker. Bied jouw klant een digitale omgeving waar deze zelf, aan de hand van door jou ingestelde businessrules, een betalingsregeling kan treffen die het best aansluit bij de financiële situatie. Doordat de betalingsregeling direct in de digitale omgeving wordt aangeboden en ingevoerd, kan deze direct in het systeem worden verwerkt.

Volg daarna de getroffen betalingsregeling volledig automatisch en adequaat op met intelligente (digitale) betaalverzoeken. Dit geeft de klant structuur en houvast. Stuur naast het betaalverzoek ook aankondigingen en de actuele status van de betalingsregeling. Hierdoor blijft de klant nauw betrokken bij de regeling en verhoog je het incassopercentage.

Intelligente interventies

Ondanks de structuur, duidelijkheid en het betaalgemak kan het altijd voorkomen dat een klant de regeling niet of niet tijdig kan nakomen. Koppel daarom de betalingsregeling aan een intelligente interventiebot. Deze bot beheert alle betalingsregelingen en houdt met vriendelijke interventies, mobiele herinneringen en dynamische aflossingsmogelijkheden jouw klant scherp en gemotiveerd gedurende de looptijd van de betalingsregeling. Zo wordt de uitval bij betalingsregelingen aanzienlijk gereduceerd. Uit onderzoek blijkt dat door gebruik te maken van een intelligente interventiebot er tot wel 20 procent meer termijnen worden geïncasseerd. Dit alles volledig autonoom en zonder tussenkomst van medewerkers.

Meer weten over het inzetten van intelligente betalingsregelingen?

Vraag geheel vrijblijvend meer informatie aan over de mogelijkheden. Of maak een afspraak met één van de business developers.
Kies hier op welke manier jij meer informatie wilt ontvangen.