Curve Light

Invloed PSD2 op creditmanagement

Waarschijnlijk heb je wel eens iets gelezen over PSD2 (Payment Services Directive 2), maar heb je nog geen idee wat deze term eigenlijk betekent. Niet getreurd, je bent zeker niet de enige. In dit artikel vertellen we wat PSD2 is en wat voor invloed PSD2 gaat hebben op het creditmanagement.

De eerste PSD richtlijn

In 2007 is er een Europese richtlijn aangenomen die toeziet op de Payment Service Directive (PSD). Deze richtlijn is in elk EU-land opgenomen in de nationale wetgeving. De PSD richtlijn zette zich in voor een uniforme betaalmarkt, een markt waarin het een stuk eenvoudiger was om betalingen te verrichten en om bedragen over te boeken. Dit is de voorloper geweest van de SEPA overboekingen, ieder rekeningnummer is destijds omgevormd naar een IBAN. Met de komst van de IBAN werd het geld overmaken naar rekeningnummers in andere Europese landen een stuk makkelijker.

Een herziening, de PSD2

Goed, leuk die oude richtlijn, maar wat is PSD2 nu eigenlijk? Dit is een herziening van de vorige richtlijn, een herziening die veel veranderingen met zich mee heeft gebracht. De PSD2 heeft vijf doelen:

  • Bevorderen van concurrentie in de Europese betaalmarkt
  • Motiveren van innovaties in het betalingsverkeer
  • Beschermen van de consument
  • Vergroten van de veiligheid van betalen
  • Bijdragen aan één Europese betaalmarkt

Innovatieve partijen krijgen nu de mogelijkheid om nieuwe diensten aan te bieden

Meer weten over PSD2 in creditmanagement?

Neem contact op

of bel: 085 - 273 7494

Opkomst van nieuwe financiële partijen

De hierboven genoemde doelen geven nieuw soort typen organisaties toegang tot de betaalmarkt. Dit bevordert de concurrentie in de betaalmarkt, welke op dit moment wordt gedomineerd door banken en payment service providers. Innovatieve partijen krijgen nu de mogelijkheid om nieuwe diensten aan te bieden. Het is dus mogelijk dat fintech-, telecom- of grootwinkelbedrijven betaal- en informatiediensten gaan leveren. Op 4 juni 2019 heeft de beleggersapp Peaks als eerste een vergunning verkregen. Deze ‘nieuwe’ partij staat onder scherp toezicht van De Nederlandse Bank. Er zijn bijvoorbeeld een aantal toezichteisen op het gebied van gegevensbescherming waaraan de organisatie zich moet houden. De veiligheid voor de consument blijft hierdoor gewaarborgd.

Toestemming voor dienstverlening

Dankzij deze herziening is het voor organisaties een stuk eenvoudiger om inzage te krijgen in de betaalgegevens van consumenten. Deze organisaties moeten hiervoor uiteraard wel toestemming vragen, net als bij Cookies op het internet bijvoorbeeld. Heeft de consument die toestemming gegeven dan heeft de organisatie toegang tot het saldo en de betaalgeschiedenis. Dit wordt ‘rekeninginformatiedienstverlening’ genoemd. De organisatie kan nu de betaalgegevens inzien, maar heeft geen toestemming om een betaling uit te voeren. Voor het uitvoeren van een betaling dient de consument opnieuw toestemming te geven, dit noemen we ‘betaalinitiatiedienstverlening‘. Tevens is het mogelijk om de toestemming voor een beperkte periode af te geven (bijvoorbeeld 90 dagen).

Er zijn tal van toepassingen te bedenken waarom PSD2 een welkome richtlijn is voor het creditmanagement.

PSD2 in creditmanagement

Met PSD2 is het dus mogelijk om organisaties toestemming te geven om betaalgegevens in te zien. Deze informatie is erg nuttig voor het creditmanagement proces. Zowel aan de voorkant, als aan de achterkant van het proces kan deze informatie van pas komen. Bij het onboarden van een klant zou de informatie gebruikt kunnen worden als creditcheck. Met deze informatie kan je bepalen in hoeverre een klant producten en/of diensten af mag nemen. En bij een eventuele beslaglegging op een rekening kan je nu op voorhand controleren of er wel voldoende geld op de rekening van de debiteur staat. Er zijn tal van toepassingen te bedenken waarom PSD2 een welkome richtlijn is voor het creditmanagement.

Wat heeft de consument aan PSD2?

De voordelen voor creditmanagement zijn aanzienlijk, maar wat heeft de consument aan PSD2? Veel consumenten zullen niet zomaar toestemming geven om hun betaalgegevens in te zien. Je wilt niet hebben dat vrijwel ieder bedrijf bij je gegevens kan. Toch kan de consument ook profiteren van PSD2. Een aanvraag voor een hypotheek zou nu in een aantal seconden kunnen gebeuren. De consument geeft toegang, de software van de hypotheekverstrekker analyseert de betaalgegevens en geeft direct een uitslag. Ook het vertrekken van een extra korting zou een motivatie voor de consument kunnen zijn om toestemming te verlenen. Een organisatie kan bij het werven van nieuwe klanten aan de betaalgegevens namelijk zien of de consument in het verleden een trouwe betaler is geweest. Dit zou een extra korting op kunnen leveren.

Wat zou je doen als er een automatische incasso gepland staat voor € 500,- en de klant heeft € 510,- op zijn rekening staan

Maatschappelijk verantwoord

De PSD2 heeft voordelen, maar ook zeker nadelen. De vraag blijft hoe organisaties en consumenten deze nieuwe richtlijn zullen gaan inzetten. Ben jij als organisatie in staat om maatschappelijk verantwoord met de gegevens om te gaan? Wat zou je doen als er een automatische incasso gepland staat voor € 500,- en de klant heeft € 510,- op zijn rekening staan? Voer je de incasso dan gewoon uit en zadel je de klant met een probleem op voor de rest van de maand? Of incasseer je een gedeelte van het bedrag en bied je een regeling aan voor het resterende gedeelte?

Meer weten over PSD2 in creditmanagement?

Laat dan geheel vrijblijvend je gegevens achter.