Curve Light

Via Geldfit je klanten met betalingsproblemen helpen

Een op de vijf huishoudens in Nederland ervaart betalingsproblemen, becijferde het Nibud in 2018. De verwachting is dat met de huidige inflatie en stijgende energieprijzen die groep dit jaar flink zal groeien. En om weer uit de financiële problemen te komen, dat is niet makkelijk. Schaamte en onwetendheid over waar je hulp kunt krijgen, spelen daarin een belangrijke rol. Organisaties kunnen klanten met betalingsproblemen helpen door ze te wijzen op Geldfit.

Geldfit, een initiatief van de Nederlandse Schuldhulproute, helpt mensen stappen te zetten naar financiële gezondheid. “Dat doen we door ze in beweging te brengen richting hulp”, vertelt Hiske van der Hoek, adviseur Bedrijven bij Geldfit. “Met onze anonieme, online test op Geldfit.nl helpen we mensen te inventariseren hoe ze er financieel voorstaan. Op basis daarvan laten we zien welke hulp ze nodig hebben en waar ze die kunnen halen. Daarnaast kunnen mensen ons bellen. Dan is er meteen persoonlijk contact en wordt ze een luisterend oor geboden alvorens we ze doorverwijzen. Ook kunnen we mensen dan wijzen op subsidies en regelingen waar ze mogelijk recht op hebben.” Geldfit verwijst altijd door naar hulpinstanties in de eigen omgeving, zegt Hiske. “Wij hebben van elke gemeente het hulpaanbod in kaart en kunnen dus doorverwijzen naar passende hulp in de buurt.”

Tienduizenden bezoekers

Dat Geldfit nodig is, blijkt uit de cijfers die Hiske geeft. “Elke maand bezoeken tienduizenden mensen onze online test en wekelijks krijgen we honderden telefoontjes.” Het grote voordeel van Geldfit is dat het anoniem is, zegt ze. “Daardoor zijn we heel laagdrempelig. We merken dat mensen het vaak lastig vinden om over hun geldzorgen te praten. Zeker bij een partij die geld van hen tegoed heeft. Bij Geldfit krijgen ze de kans zich op neutraal terrein te oriënteren en vandaaruit een stap aangeboden te krijgen die bij hen past. In veel gevallen krijgen mensen weer grip op hun geld door online tools van bijvoorbeeld Nibud, een vrijwilliger die meedenkt of door een haalbare betalingsregeling af te spreken. Hierdoor kan gemeentelijke schuldhulp in veel gevallen worden voorkomen.”

Hoe eerder hoe beter. Want in het begin, als de zorgen nog niet zo groot zijn, is het makkelijker om een uitgavenpatroon bij te sturen.

Hiske van der Hoek - Geldfit

Wat kun jij als organisatie doen

Organisaties die iets willen betekenen voor hun klanten met geldzorgen, kunnen zich aansluiten bij de Nederlandse Schuldhulproute. “Deze organisaties verwijzen in het aanmaanproces hun klanten door naar Geldfit”, vertelt Hiske. “Dat kan bijvoorbeeld via een alinea in een herinneringsbrief. Maar het kan ook tijdens een telefoongesprek met iemand van debiteurenbeheer.”

Hiske adviseert organisaties zo vroeg mogelijk in het aanmaanproces te verwijzen naar Geldfit. “Hoe eerder hoe beter. Want in het begin, als de zorgen nog niet zo groot zijn, is het makkelijker om een uitgavenpatroon bij te sturen. En de herhaling doet ook iets. Hoe vaker mensen de boodschap zien, hoe eerder ze geneigd zijn in actie te komen. Wacht je tot het laatste moment met doorverwijzen, dan kan het te laat zijn.”

Verschillende teksten

Hiske wijst erop dat de boodschap in de verschillende fases van het aanmaanproces steeds anders is. “Zo is de tekst bij de eerste herinnering meer gericht op hoe financieel fit je bent. Sta je als organisatie op het punt om een incassotraject te starten, dan gaat het over geldzorgen en is er meer aanmoediging om in actie te komen. De bij ons aangesloten organisaties kunnen standaard teksten van ons krijgen en die aanpassen naar hun eigen tone of voice. Wij kunnen daar ook in meedenken. We zien wat succesvol is bij andere partners en weten welke teksten werken.”

Voordeel voor organisaties

Het eerste doel van het doorverwijzen naar Geldfit is om mensen met geldzorgen te helpen. Maar ook de organisaties die dat doen hebben daar voordeel bij, zegt Hiske. “Het duurt gemiddeld vijf jaar voordat iemand met geldzorgen in actie komt of hulp vraagt. Al die jaren hebben ze slecht betalingsgedrag vertoond. Dat is een kostenpost voor organisaties. Als deze mensen weer grip op hun financiën krijgen, een eerlijk verhaal vertellen over hun situatie en een voorstel doen voor een betalingsregeling die ze ook echt kunnen nakomen, dan heeft iedereen daar dus baat bij.”

Univé is Geldfit-partner

Een van de organisaties die zijn klanten wijst op Geldfit, is Univé. Deze coöperatieve verzekeraar is sinds 2021 aangesloten bij de Nederlandse Schuldhulproute. Klanten van Univé die een aanmaning krijgen, vinden in de brief of het e-mailbericht dat ze hierover ontvangen en op de betaalpagina een verwijzing naar Geldfit. “Als coöperatie staan we dicht bij onze leden en stellen we het ledenbelang voorop. Wanneer zij geldzorgen hebben of dreigen te krijgen, wijzen we ze graag op een loket waar ze terechtkunnen voor hulp”, vertelt Cathy Meijer, manager Creditmanagement. “Zo kunnen we onze leden helpen geldzorgen te voorkomen en financiële risico’s te beperken.”

Vanaf de eerste aanmaning

Univé kiest er bewust voor om de verwijzing vanaf de aanmaning, en niet eerder, te plaatsen. “We vinden het te vroeg om dat al bij de herinnering te doen”, vertelt Cathy. “Dan is zo’n verwijzing misschien nog helemaal niet nodig. Maar blijkt in de praktijk dat het effectiever is of lijkt om mensen eerder op Geldfit te wijzen, dan zijn we natuurlijk flexibel genoeg om onze huidige aanpak aan te passen.”

Cathy kan nog geen cijfers of resultaten overleggen van mensen die door de verwijzing naar Geldfit geholpen zijn. “Daarvoor is het nog te vroeg. Univé heeft nauw contact met Geldfit om te kijken of er een stijgende lijn in de aanmeldingen zit. Verder onderzoeken we of we mensen met geldzorgen die we op onze debiteurenafdeling aan de lijn krijgen, direct in contact kunnen brengen met Geldfit.”

Geldfit is een laagdrempelig kanaal dat helpt om mensen ertoe te bewegen dat eerder te doen

Cathy Meijer - Univé

Kracht van herhaling

Cathy hoopt dat ook andere organisaties hun klanten op Geldfit gaan wijzen. “Wanneer mensen met dreigende of reële geldproblemen via meer bedrijven en instanties kennis nemen van deze hulpoptie, gaat de kracht van herhaling op. Ze gaan dan eerder richting Geldfit om daadwerkelijk hulp te zoeken en te aanvaarden. Ik ben post-hbo-opgeleid in de schuldhulp en als bewindvoerder Wsnp. Ik weet als geen ander hoe moeilijk mensen het vinden om over dit soort zaken te praten en wat voor enorme drempels genomen moeten worden voordat iemand hulp vraagt. Geldfit is een laagdrempelig kanaal dat helpt om mensen ertoe te bewegen dat eerder te doen. Ik hoop dat het initiatief vele mensen gaat helpen en zoveel mogelijk geldzorgen voorkomt.”

Betaalhistorie is leidend

Dennis Faas ziet steeds meer grote organisaties die zich net als Univé aansluiten bij Geldfit, en stimuleert zijn opdrachtgevers om ook deze kant op te bewegen. Hij adviseert daarbij om de verwijzing naar Geldfit zo vroeg mogelijk in het aanmaanproces op te nemen. “Hoe eerder de doorverwijzingen naar Geldfit ingezet worden, des te beter het resultaat zal zijn. Hierbij is het raadzaam om niet iedereen zomaar dezelfde tekst te sturen. Aan de hand van betaalhistorie valt goed te voorspellen bij welke klanten een doorverwijzing gewenst is of juist niet. Uiteindelijk hopen we natuurlijk dat de boodschap dat er laagdrempelige hulp is, goed aankomt bij mensen met geldzorgen. Iedere persoon die via Geldfit geholpen kan worden, is er één.”