Curve Light

Start nu met maatschappelijk verantwoord ondernemen door creditmanagement

Laat geheel vrijblijvend je gegevens achter.

Maatschappelijk verantwoord incasseren hoeft geen tijdrovende activiteit te zijn. Binnen acht weken is een organisatie in staat om dit te realiseren. In deze periode is het mogelijk om het gehele aanmaantraject te digitaliseren, personaliseren en automatiseren. Maatschappelijk verantwoord incasseren is niet alleen beter voor de klant en de maatschappij, maar ook voor de organisatie zelf. Een organisatie verhoogt hiermee namelijk het incassoresultaat, verstuurt minder betaalverzoeken en ziet het aantal dossiers naar een externe partij enorm dalen.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen binnen acht weken

Een doorlooptijd van acht weken is scherp, maar uit de praktijk blijkt dit realistisch. Mail to Pay heeft vele (complexe) implementaties in deze periode weten af te ronden. De ervaren projectmanager heeft een belangrijke rol in de implementatie en zal de volgende fasering aanhouden:

Fase 1: Kick-off (2 weken)

In de eerste week zal er een officiële kick-off ingepland worden. Na de kennismaking wordt de exacte scope bepaald en er volgt een gedetailleerde toelichting op de projectplanning. Deze fase kenmerkt zich verder door het opstarten van een aantal processen. De betaalverzoeken worden pixel perfect ontworpen en de iDeal koppeling met de bank wordt opgezet. In deze fase is er enige informatie vanuit de organisatie gewenst (zie checklist).

Fase 2: Inrichting (3 weken)

Na twee weken start de fase van de inrichting. De nieuwe betaalverzoeken zijn inmiddels goedgekeurd en kunnen ingericht gaan worden met de juiste tone-of-voice. Algoritmes maken het mogelijk om in de teksten van de betaalverzoeken ‘if this, then that’ logica toe te passen. Na het inrichten van de e-mails, SMS en brieven kunnen de flows gebouwd gaan worden. Ook bij de flows spelen algoritmes een grote rol. De algoritmes worden (samen met een consultant) zo ingericht dat er minimale uitval zal optreden in het aanmaantraject.

Fase 3: Gegevensuitwisseling (2 weken)

Vijf weken na de kick-off is het mogelijk om de eerste losse betaalverzoeken naar klanten te versturen. Op zich handig, maar voor het verzenden van grote batches betaalverzoeken is er een koppeling vereist. Aan de hand van een output bestand uit het bronsysteem zal er een mapping uitgevoerd worden. De mapping maakt het mogelijk om volgende bestanden (met dezelfde kolommen) direct in te lezen. Verder zal deze fase gebruikt worden om relevante informatie terug te leveren aan de organisatie. Zoals het resultaat van een betaalverzoek (betaling, bounce, enzovoorts), eventuele dataverrijking en kopieën van de betaalverzoeken voor het DMS.

Fase 4: Testen & GO (1 week)

Een project kan niet opgeleverd worden zonder een grondige ketentest. Elke stap in de keten zal zorgvuldig getest worden. In deze fase zullen de toekomstige gebruikers een training krijgen, waardoor zij in staat zijn om zelfstandig aanpassingen in templates en flows door te voeren. De succesvolle tests zullen uiteindelijk resulteren in een GO voor de implementatie. Bij dit feestelijke moment zal niet alleen champagne stromen, want binnen enkele seconden stromen ook de eerste betalingen binnen.