Curve Light

Asset Managing Partners

Asset Managing Partners (‘AMP’) is specialist op het gebied van het managen en monitoren van incassovorderingen die worden behandeld door incassopartijen.

client-logo
AMPlogo_BIG

De toepassingen van Mail to Pay zijn onderdeel van het productportfolio van AMP. Hierbij richt Mail to Pay zich op het automatiseren van het debiteurenbeheerproces. AMP focust zich vervolgens op de incassovorderingen die worden uitbesteed aan incassopartners.

Nadat Mail to Pay digitale betaalverzoeken heeft gestuurd, blijft er altijd een aantal vorderingen onbetaald. Mail to Pay biedt nu de mogelijkheid om deze vorderingen op een innovatieve wijze te laten incasseren via AMP. Zij zijn namelijk in staat de behandeling van de vorderingen over te nemen, door de inzet van een innovatief distributie- en managementplatform. Aan dit platform zijn diverse gespecialiseerde incassopartners gekoppeld. Hierdoor kunnen de klanten van Mail to Pay volledig worden ontzorgt in het externe incassotraject via AMP.

Mede door inzet van kwalitatieve data in het incassoproces is AMP in staat de geïmporteerde dossiers te segmenteren. Dit resulteert in de juiste en correcte benadering van de debiteur en een optimaal incassoresultaat. AMP zorgt in dit proces voor de dagelijkse interactie (managen en monitoren) met de incassopartijen en verzorgt het gehele juridische raamwerk. AMP ‘connect’ partijen in de incassoketen en ontzorgt opdrachtgevers bij het externe incassotraject, zodat onze opdrachtgevers zich kunnen concentreren op het core proces.

Eenvoudige overdracht van vorderingen en validatie

Vorderingen kunnen eenvoudig en beveiligd worden overgedragen aan AMP. Zij importeren de vorderingen in het platform en valideren deze.

Dataverrijking en segmentatie voor de juiste behandeling

De gevalideerde geïmporteerde vorderingen worden verrijkt met het doel om ze de juiste incasso behandeling te laten ondergaan en debiteuren op de juiste wijze aan te spreken.

Distributie via platform naar de juiste incassopartners

AMP heeft voor elke specifieke type vordering de juiste incassopartners geselecteerd en aangesloten aan ons platform. Door deze invalshoek wordt elke incassopartner in haar kracht gezet en worden debiteuren aangesproken door specialisten.

Managen en Monitoren

Het dagelijks managen en monitoren van de incassopartijen neemt AMP volledig ter hand. Hierdoor worden opdrachtgevers ondersteund bij het optimaliseren van het incassoresultaat. Tegelijkertijd wordt er zorggedragen voor een transparant en compliant proces, waarbij ook de debiteur centraal staat.

Koppeling via API

De koppeling tussen Mail to Pay en AMP is gemaakt met de Mail to Pay web service.