Curve Light

De Nederlandse Associatie

verenigen is een vak

client-logo

De Nederlandse Associatie (DNA) verenigt Nederlandse branche-, beroeps- en belangen- organisaties, federaties, fondsen en bonden. DNA stimuleert en ondersteunt de professionalisering van verenigingen en verwante organisaties. Zij doet dit vanuit de overtuiging dat verenigingen onontbeerlijk zijn voor de verbinding in de samenleving. Zij dragen bij aan de welvaart en het welzijn in Nederland. DNA motiveert medewerkers van verenigingen hun passie voor het vak te delen en zich te blijven ontwikkelen.

DNA stimuleert en ondersteunt de professionalisering van verenigingen en verwante organisaties

Dit doet DNA vanuit de overtuiging dat verenigingen onontbeerlijk zijn voor de verbinding in de samenleving. Zij dragen bij aan de welvaart en het welzijn in Nederland. DNA zet zich ervoor in dat medewerkers van verenigingen passie voor hun vak delen en zich blijven ontwikkelen. Op basis van een aantal kennisthema's voert DNA diverse onderzoeken uit en organiseren zij events, opleidingen en Q-sessies.