Curve Light

Escrow Alliance

Mail to Pay heeft bij Escrow Alliance een escrowregeling afgesloten. Met deze escrowregeling zorgt Mail to Pay ervoor dat de beschikbaarheid van de applicatie-omgeving gezekerd is.

client-logo

​Waarom een escrowregeling?

IT is niet meer weg te denken uit de huidige bedrijfsvoering. Maar op welke wijze worden de risico’s beperkt indien de leverancier wegvalt door bijvoorbeeld faillissement, overname of het staken van de onderneming? Welk effect heeft dit op de bedrijfscontinuïteit? Op welke wijze borgt men het ononderbroken gebruik van applicaties zoals financiële software, software ter aansturing van bedrijfsprocessen of documentmanagement software?

Anderzijds dient het intellectueel eigendom van de leverancier te worden beschermd en is het niet wenselijk dat ‘bronmaterialen’ in het bezit zijn van de eindgebruiker. Tenslotte zijn het de ‘kroonjuwelen’ van de leverancier en dat vraagt om een adequate bescherming, zowel juridisch als ook in de omgang met deze materialen.

Escrow Alliance beperkt met haar escrowregelingen deze operationele IT risico’s door toepassing van escrow.

​Gebruik maken van de Escrowregeling?

Indien u gebruik wenst te maken van de escrowregeling kunt u dit aangeven bij Mail to Pay. Zij melden u vervolgens aan op de escrowregeling en Escrow Alliance verstrekt u de Gebruikersverklaring om deel te nemen. Na ontvangst van de Gebruikersverklaring door Escrow Alliance ontvangt u van Escrow Alliance als bewijs van deelname aan de escrowregeling het Escrow Certificaat.

Iedere deelnemer op de escrowregeling ontvangt van Escrow Alliance naast het Escrow Certificaat login gegevens om in te loggen op de Client Portal van Escrow Alliance. Op deze portal kunt u de escrowregeling raadplegen, het Escrow Reglement downloaden en volgen welke depots in escrow zijn genomen alsmede de informatie betreffende de verificaties.

Informatie Escrowregeling
Klik hier voor meer info over de collectieve Escrowregeling van Mail to Pay.

Escrowreglement

Het Escrowreglement is een afgeleide van de escrow-overeenkomst die is afgesloten tussen Mail to Pay en Escrow Alliance. In het Escrow Reglement staan de juridische afspraken zoals deze in het kader van het borgen van de continuïteit van Mail to Pay Platform zijn overeengekomen.

Escrowdepot

Het escrowdepot (depot) bestaat uit alle materialen benodigd om de continuïteit bij het wegvallen van Mail to Pay te borgen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan broncode, handleidingen en overige documentatie.

Verificatie

Op iedere depot voert Escrow Alliance naast de Depot Check Service (DCS), die controleert op fysieke staat van de materialen en de media, een Technische Verificatie Service Level 1 (TVS Level 1) uit.!De TVS Level 1 controleert op de aanwezigheid van de basisvereisten in het escrowdepot zoals omschreven in de escrow-overeenkomst.