Curve Light

De invloed van de miljoenennota op het betaalgedrag van jouw klanten

Dinsdag 17 september was het de derde dinsdag van september. De dag dat de Koning de Troonrede uitspreekt. Na het bewonderen van alle hoedjes, werden de belangrijkste plannen van de regering voor 2020 geschetst. Plannen die jouw klanten kunnen raken. Mail to Pay heeft de maatregelen verzameld die van invloed kunnen zijn op het betaalgedrag van jouw klanten.

Koopkracht

Voor de meeste huishoudens gaat de koopkracht er in 2020 ongeveer 2% op vooruit. Dit zou het betaalgedrag van jouw klanten op een positieve manier kunnen beïnvloeden. Het is een uitgelezen kans om te kijken naar een passende oplossing voor betalingsachterstanden bij jouw klanten.

Inkomstenbelasting

De invoering van het twee schijvenstelsel voor de inkomstenbelasting wordt versneld. Dit jaar waren er nog drie schijven voor de inkomstenbelasting. In 2020 zijn er nog maar twee schijven. Vooral de middeninkomens en hoge inkomens zullen hiervan profiteren. Werkenden zullen op nog twee manieren profiteren; de algemene heffingskorting gaat omhoog en de arbeidskorting gaat de komende jaren in stappen omhoog. Door deze kortingen betaalt de werkende klant uiteindelijk minder belasting.

Zorg

Het verplichte eigen risico blijft in 2020 staan op € 385, maar de zorgpremie gaat een aantal euro per maand omhoog. Deze verhoging is noodzakelijk om de zorg te blijven financieren. De verwachting is dat er volgend jaar € 3 miljard meer uitgegeven wordt aan zorg. Klanten met een laag inkomen kunnen daarentegen wel een stijging in de zorgtoeslag tegemoet zien. Deze kan oplopen tot tientallen euro’s. Klanten die een zorgtoeslag ontvangen, kunnen hiermee de stijging van de premie compenseren.

Energiebelasting

De belasting voor stroom blijft vrijwel gelijk, maar de belasting op gas gaat omhoog. Met deze verhoging hoopt het kabinet mensen sneller van het gas af te krijgen. Het goede nieuws is dat de belastingdienst een hoger bedrag uitkeert voor energiebelasting. Dit kan oplopen tot € 216 per jaar, maar gemiddeld zal jouw klant er € 100 op vooruit gaan. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van het soort huis, het bouwjaar, de oppervlakte, de bewoners en het jaarverbruik. Er kunnen echter wel betaalproblemen bij klanten gaan ontstaan. De verhoging van de energiefactuur zal de klant namelijk direct voelen, terwijl de belastingdienst pas aan het einde van het jaar de uitkering zal doen.

Problematische schulden

In de troonrede wordt de term ‘Problematische schulden’ benoemd, maar een concrete aanpak lijkt vooralsnog te ontbreken. Afgelopen jaar zijn er wel diverse initiatieven gestart om mensen met problematische schulden te helpen. Uit de plannen blijkt wel dat het kabinet zich in gaat zetten voor vroegsignalering en de complexiteit rond de uitkeringen en toeslagen. Verder wordt eind 2019 de noodstopprocedure verwacht. Deze noodstopprocedure zou het tijdelijk stopzetten van een incassotraject bij verkeersboetes (en eventuele verhogingen) mogelijk moeten maken.

2020

Uit de plannen voor volgend jaar kunnen we opmaken dat de economie weer zal groeien. Koning Willem-Alexander noemde dit in de Troonrede 'gematigde groei'. Deze groei kan bereikt worden door processen slimmer in te richten en de mogelijkheden van de digitalisering zo slim mogelijk te gebruiken.

Wil je weten hoe jij van deze groei kan profiteren door het betaalgedrag van jouw klanten te verbeteren?